Vi hjälper dig med
dina betongprojekt!

Murar och stödmurar

Timråbetong producerar prefabricerade murar för alla ändamål med L-stöd och T-murar. Murarna är 2000 mm breda och med specialmått på begäran. Vi producerar och leverar också murar från modulsystemet Recon. Läs mer om våra olika typer av murar och stöd här under.

Betong har goda egenskaper som god isoleringsförmåga, bra motstånd mot brand, skapar många möjligheter och ni får en stabil stomkonstruktion med minimalt underhåll som är energieffektiv med låga U-värden och som uppfyller höga miljökrav.

Priser lämnas vid förfrågan.

L-stöd

5 kN/m2

Våra 5 kN/m2 stödmurar av L-stöd lämpar sig för trädgård och parkanläggning, parkeringsplats för enstaka personbilar samt där enstaka renhållningsfordon förekommer.
Stödmurens uppgift är först och främst att ta upp nivåskillnader i terrängen.
I vårat sortiment av 5 kN/m2 murar finns L-stöd i höjderna 400 – 1600 mm med kröntjocklek 100 mm, alla med standard längd 2000 mm. Höjdintervall 200 mm start från 400 mm upp till 1600 mm.

Vi har även hörn L-stöd som är girade i L-stödets fot.

Passbitar & specialmurar med lutning kan levereras vid förfrågan.

20 kN/m2

Våra 20 kN/m2 stödmurar av L-stöd lämpar sig för fordonstrafik eller belastning från tung fordonstrafik- och trucktrafik.
Stödmurens uppgift är först och främst att ta upp nivåskillnader i terrängen.
I vårat sortiment av 20 kN/m2 murar finns L-stöd i höjderna 400 – 1600 mm med kröntjocklek 100 mm, alla med standard längd 2000 mm. Höjdintervall 200 mm start från 400mm upp till 1600 mm.

Vi har även hörn L-stöd som är girade i L-stödets fot.

Passbitar & specialmurar med lutning kan levereras vid förfrågan.

T-stöd

5 kN/m2

Våra 5 kN/m2 stödmurar av T-stöd lämpar sig för trädgård och parkanläggning, parkeringsplats för enstaka personbilar samt där enstaka renhållningsfordon förekommer.
Stödmurens uppgift är först och främst att ta upp nivåskillnader i terrängen.
Vi tillverkar T-stöd 5 kN/m2 murar från 1600 mm med kröntjocklek 120 mm i toppen och vid foten 220 mm, alla med standardlängd 2000 mm. Höjdintervall 200 mm start från 1600 mm upp till 4 000 mm.
Vi kan tillverka T-stöd i lägre höjder om det är önskvärt.

Vi kan även tillverka hörn T-stöd som är girade i T-stödets fot.

Passbitar & specialmurar med lutning kan levereras vid förfrågan.

T-stöden är inte en lagerprodukt utan vi tillverkar dessa på beställning.

20 kN/m2

Våra 20 kN/m2 stödmurar avT-stöd lämpar sig för fordonstrafik eller belastning från tung fordonstrafik- och trucktrafik.
Stödmurens uppgift är först och främst att ta upp nivåskillnader i terrängen.

Vi tillverkar T-stöd 20 kN/m2 murar från 1600 mm med kröntjocklek 120 mm i toppen och vid foten 320 mm, alla med standardlängd 2000 mm. Höjdintervall 200 mm start från 1600 mm upp till 4 000 mm.
Vi kan tillverka lägre T-stöd om det är önskvärt.

Vi kan även tillverka hörn T-stöd som är girade i T-stödets fot.

Passbitar & specialmurar med lutning kan levereras vid förfrågan.

T-stöden är inte en lagerprodukt utan vi tillverkar dessa på beställning.

Recon

Stödmurs-systemet Recon består av moduluppbyggda betongblock i storlekar som gör det möjligt att bygga höga stödmurar utan jordarmering.

Systemet är framtaget för att man enkelt ska kunna bygga större stödmurs-konstruktioner, främst i offentliga miljöer. I systemet ingår murblock av betong med en låsmekanism som tillsammans med tyngden gör det möjligt att bygga stödmurar med en höjd upp till 3,6 meter, utan att använda jordarmering. Blocken är gjutna i frostbeständig högkvalitetsbetong och har frontsida som är utförd för att likna granit.

I systemet ingår helblock, halvblock och ett antal specialblock med olika djup och funktion. Muren monteras med det djupaste helblocket som bottenblock. Därefter monteras blocken i lager med minskande djup. Stödmuren kan byggas rak eller svängd med en minsta radie på 4,5 meter. Muren kan placeras direkt på packad och avjämnad markbädd och den går snabbt att bygga och montera. För att förenkla monteringen är murblocken försedda med ingjutna lyftankare.