Vi hjälper dig med
dina betongprojekt!

2023-04-29

Hej betongvänner !
Lastning av T-murar höjd 2,5m till Rekab i Sundsvall. Det är Ytterbom som sköter transporten..