Vi hjälper dig med
dina betongprojekt!

2021-10-07

Lastning av T-murar till ett projekt, ca 80 meter. Från 3.40 m höga.