Vi hjälper dig med
dina betongprojekt!

2020-06-04

10 st fundament till en apparatstation i Porjus.
LBS är beställare, Specialtransporter i Sundsvall ombesörjer leveransen.