Murar

recon11

Bästa lösningen för att fixera jordmassor. Mycket suveränt vid
sluttande terräng!
En mur ramar in, avgränsar och binder samman. Den blir auto-
matiskt ett naturligt blickfång. Beroende av form, färg och struktur
framhävs eller harmonierar muren med den kringliggande miljön. 
Våra stödmurar är avsedda för bl.a. infarter, villatomter,
trädgårdsanläggningar, lekplatser, parkeringsplatser, väg-
och gatubyggnader, återvinningscentraler, lastramper m.m.
Stödmurarna tillverkas av armerad betong och dessa levereras 
hög kvalitet och god leveranssäkerhet.
Under rubriken "Utemiljö" visas murar från Heda och
Benders, för vilka vi är återförsäljare.

 

 
birsta 72dpi cf090402 l balk T-Mur-Imerys-2013

 ReCon
Prislista 2019

 L-stöd
Prislista 2019

 T-stöd
Prislista 2019