Strategisk bussdepå Gärde i Sundsvall

 

 

På uppdrag av NIMAG Projekt AB tillverkar och levererar Timrå Betong de stödmurar som skall ställas runt den bussdepå som är placerad längst bort på parkeringen till Nordichallen i gärde. Den skall stå klar i Juni 2014, denna depå kommer möjliggöra användande av bussar så kallade elhybrider och verka positivt på närmiljön i Sundsvall. Bussterminalen skall ägas och förvaltas av SKIFU.

 

Då tidplanen är väldigt tight på arbetsplatsen valdes prefabricerade murar istället för platsgjuten vilket minimerar montagetiden på plats.

 

 

P3021645x

 

 

Du kan läsa mer om projektet på SKIFu:s hemsida.

http://skifu.se/default.asp?id=78&;kategori=11