Sundsvalls vardagsrum - Selångerskajen

 

I direkt anslutning till Sundsvalls stads hamninlopp sträcker sig Selångersån invid stadskärnan. För något år sedan rustades den norra sidan upp, nu från april 2014 till november 2015 skall den södra sidan av Selångerskajen förnyas.

Till denna entreprenad som NCC hanterar skall Timrå Betong tillverka ungefär 400 längdmeter betongelement. Dessa element specialbehandlas för att få en extra stark hållfasthet i ytan. Innan transport till arbetsplatsen monteras granitstenar med fog emellan. Elementen har stränga krav med avseende på att de skall placeras i skvalpzon med havsvatten. Ca 90 element i ett tiotal olika format kommer sedan pryda kajkanten precis vid vattnet.

 

   

Betongelement som kläds med granitplattor


  

 IMG 0828xx

 

 

Länk till Sundsvalls kommuns hemsida med information om projektet:

http://www.sundsvall.se/Bygga-bo-och-miljo/Byggprojekt-och-marksanering/Sundsvalls-vardagsrum/Selangersans-sodra-kaj-och-lilla-Fisktorget/