Stora bron över Sundsvallsfjärden

 

Timrå Betong har fått i uppdrag tillverka beklädnadselement till stora bron över Sundsvallsfjärden. Elementen är av typ frilagd sten och skall placeras på landfästernas sidor mellan undersida kantbalk och marken/avfartsramp på både södra (Skönsmon), och norra, (Skönsberg), sidan. De kommer vara synliga för trafikanterna när man åker på av och påfartsramperna och inunder bron vid rondellerna på båda sidor av vattnet. Totalt skall 350st unika element tillverkas, produkten är framtagen av Timrå Betong för att motsvara de stränga krav som ställs på konstruktionen.

Montage av elementen kommer också ombesörjas av oss, beräknad montagestart är V21 2014.

 

P5221660X