Timrå Betong utökar!

Axel Hellman och Robert Färdvall befäster med ett handslag sin överenskommelse, som innebär att Timrå Betong från Hammerdals, övertar alla maskiner och produkter, som har med VA ( Alfa) att göra. Detta i sin tur innebär, att Timrå Betong utökar sitt marknadsområde med hela Jämtland