MILJÖPOLICY

Timrå Betongindustri arbetar för att miljöanpassa företaget.
I arbetet med att minimera miljöbelastningen från vår verksamhet ska vi så långt det är tekniskt möjligt …..

   … investera ifrån miljösynpunkt bästa möjliga tillverkningsutrustning.

   … utgå från substitutionsprincipen i fråga om val av råvaror, kemikalier och övriga förbrukningsmaterial.

   … rena, källsortera och återvinna avfall och spillvatten från anläggningen .

   … verka för att våra underleverantörer aktivt ska arbeta med miljöanpassning av sin verksamhet.

   … kontinuerligt redovisa mål för och resultat av vår miljösatsning för allmännheten.

 

 banner cradle