Miljö

Vår strävan är att Timrå betongs miljöpåverkan skall minimeras, därför är vi noga med miljövänliga produktval, anpassa våra arbetsprocesser för största möjliga miljöhänsyn.

Alla delkomponenter i vår betongmassa är registrerade enligt BASTA – Branschens oberoende miljöbedömningssystem med fokus på att fasa ut miljöfarliga ämnen. BASTA baserar sina riktlinjer på den europeiskt gemensamma förordningen REACH.

Timrå Betong använder från och med 12:e November ett nytt typ av cement som tar större hänsyn till miljön. Mindre koldioxidutsläpp, nästan 50.000kg CO2/år, och fysiska egenskaper som minskar vårt användande av tillsatsmedel i den färska betongen. Ett omfattande arbete med att minska koldioxidutsläppen har i drygt 20år varit en stor fråga för betongindustrin, cementens koldioxidutsläpp från tillverkningen förväntas vara NOLL i en balansräkning vid år 2030.

Mer info om BASTA på http://www.bastaonline.se/.
Mer info om REACH på http://www.kemi.se/reach 

Här kan ni se våra byggvarudeklarationer och Säkerhetsdatablad

BVD3 Prefabricerade
betongprodukter

  BVD3 Färsk hårdnad
betong
  SDB Färsk betong
 TB-BVD-3-Pref-betong-1    TB-BVD-3-Frsk-hrdnad-bet1   TB-SDB-Frsk-betong-1

 

Mer om Timrå betongs miljöarbete kan du läsa i vår miljöpolicy!