Historia

Företagsnamn

    Stenhammars Bruk         
  
Skanska
   Skanska Prefab
   Timrå Betongindustri

Byggnader 

   Fas 1
      Äldsta f
abriken
      Gamla kontoret
      Gamla personalutrymmen
   Fas 2
      Gamla fabriken
   Fas 3
      Nya f
abriken
      Nya kontoret
   Fas 4
      Nya personalutrymmen
      Flispanna